آنالیز و تحلیل وب سایت را می‎توان یک گام حیاتی در فرآیند بهینه سازی کسب‌وکارهای اینترنتی دانست. آنالیز و تحلیل، توانایی وب سایت را در مقایسه با وب سایت‎های مشابه نشان می‏‎دهد. به‌عبارت‌دیگر، موتورهای جستجو برای وب سایت‌ها رتبه‎ها‏یی را در نظر می‏‎گیرند که بر اساس رعایت الگوریتم‎ها‏ و پارامترهای مشخص‌شده‌ای صورت گرفته است.